Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje ogólne

Ochrona danych osobowych 

Operator niniejszej strony internetowej traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych, jak również niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie pobierane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adres e-mail) odbywa się to zawsze dobrowolnie, o ile jest to możliwe. Bez wyraźnej zgody dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę, że w przypadku przesyłania danych przez Internet (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) mogą występować luki w bezpieczeństwie. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. 

Pliki cookie 

Strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wywołują szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, by uczynić naszą ofertę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas Państwa kolejnej wizyty.

Można dokonać takich ustawień przeglądarki, by byli Państwo informowani o zapisywaniu plików cookie i mogli decydować o zezwoleniu na przyjęcie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub zasadniczo wykluczyć ich zapisywanie, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona. 

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • godzina zapytania do serwera

Te dane nie mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych osób. Dane te nie są scalane z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych w przypadku posiadania konkretnych podejrzeń wskazujących na niezgodne z prawem korzystanie ze strony.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji analizowania usług internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Wykorzystywanie obejmuje tryb pracy „Universal - Analytics”. Dzięki temu możliwe jest przyporządkowanie opatrzonego pseudonimem ID użytkownika do danych, sesji i interakcji z wielu urządzeń, a tym samym analizowanie aktywności użytkownika na wszystkich tych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W wyniku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP jest skracany przed przesyłaniem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub do innych państw będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP, przesyłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę, nie jest scalany przez Google z innymi danymi.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi § 15 ust. 3 niem. ustawy o telemediach (TMG) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane wysyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorem użytkownika (np. ID użytkownika) lub reklamowym ID są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania minął, następuje automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji dotyczących warunków korzystania oraz ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html  https://policies.google.com/?hl=pl  https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Aby zapobiec pobieraniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej ze skutkiem na przyszłość. Na Państwa urządzeniu końcowym zostanie przy tym zapisany plik opt-out cookie. Po usunięciu plików cookie konieczne jest ponowne kliknięcie linku.

Wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji dotyczących obchodzenia się przez Google Analytics z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłają Państwo do nas zapytania przez formularz kontaktowy, Państwa informacje z formularza łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną u nas zapisane w celu przetwarzania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Dane te nie są przekazywane dalej bez Państwa wyraźnej zgody.

Dane z newslettera 

Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail, a także informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są pobierane. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do celów związanych z wysyłką newslettera, korzystając z linku „Wypisz się”, zamieszczanego w newsletterze. 

Kodowanie SSL 

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłanych treści poufnych, takich jak na przykład zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, niniejsza strona korzysta z kodowania SSL. Zakodowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a na pasku przeglądarki wyświetlany jest symbol kłódki. Jeśli kodowanie SSL jest aktywowane, wówczas dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, usuwania, zablokowania

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania bezpłatnej informacji w odniesieniu do danych zapisanych na Państwa temat, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do korygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w datenschutz@unisto.com lub adres podany w stopce.

Sprzeciw wobec mailingu reklamowego

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki redakcyjnej do przesyłania materiałów reklamowych lub informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład przez wiadomości spam.